'Onder de rook van Domburg' een tweetal kilometers landinwaarts, ligt Aagtekerke.

Het is één van de karakteristieke kerkringdorpen op Walcheren. Dat wil zeggen, de kerk in het midden en het dorp er omheen gebouwd. De kerk kreeg zijn huidige vorm in 1625, maar is oorspronkelijk veel ouder. Hij is gewijd aan de heilige Agatha. De kerkringdorpen zijn voor de allereerste systematische bedijkingen ontstaan, dat wil dus zeggen in de 10e en 11e eeuw. Ze zijn bijna zonder uitzondering gesitueerd op de hoge kreekruggen, evenals de wegen waarmee ze zijn verbonden. Het belangrijkste element van het ringdorp is 'de ring'. Een straat die, in de vorm van een cirkel, het daarbinnen gelegen kerkhof en kerk omsluit. De meeste dorpsstraten komen op deze centrale ring uit. In vroegere tijden waren de boerderijen de belangrijkste bebouwing in de dorpen. Tegenwoordig liggen de boerderijen niet meer middenin het dorp, maar vrijwel altijd erbuiten.

Ga naar boven