Ooit was Vrouwenpolder een belangrijk bedevaartsoord.

Nu is het vooral toeristisch bekend, gelegen in het noordwesten van Walcheren in de nabijheid van zee, bossen, duinen en het Veerse Meer. In de huidige plaatsnaam Vrouwenpolder zit geen meervoud van het woord vrouw. Vrouwenpolder is zo genoemd naar de Vrouwe Maria, of ook wel Onze Lieve Vrouwe.
Een watersnoodramp als in 1953: dat nooit meer. Makkelijk gezegd. Om je in een winderig en drassig kustgebied een beetje veilig te voelen, moet je dijken bouwen en zeegaten dichten. Plannen werden gemaakt en in 1961 kwam het eerste grote Deltawerk tot stand. Op 24 april, ruim veertig jaar geleden, werd de laatste caisson in het Veerse Gat geplaatst en was de Veerse Gatdam een feit. Een historisch moment in de strijd tegen het water. Het Veerse Gat was het eerste van de vier zeegaten in het zuidwesten van Nederland die in het kader van het Deltaplan werden gesloten. Na het Veerse Gat volgden het Haringvliet, het Brouwershavense Gat en tenslotte de Oosterschelde.
Goed beschouwd is het Veerse Gat het derde onderdeel van het Deltaplan. In 1958 was in de Hollandse IJssel bij Krimpen een stormvloedkering gebouwd. En in 1960 was Noord-Beveland al geen eiland meer door de aanleg van de Zandkreekdam. Het sluitstuk van dit echte werk bestond uit de bouw van de beroemde Oosterscheldekering, eveneens op een steenworp afstand van Vrouwenpolder. Het is de grootste stormvloedkering ter wereld en een uniek staaltje van de Nederlandse waterbouwkunde. Midden op de stormvloedkering is de attractie Waterland Neeltje Jans gevestigd.

Zum Seitenanfang